Teenused

KVKJ (küte, vesi, kanalisatsioon, jahutus) tööde- ja objektijuhtimine – kui Teil, misiganes põhjusel, puudub vastava ala spetsialist, kes juhib, kontrollib teie töötajate tööd objektil, organiseerib ja vastutab tööjõu, materjalide, töövahendite olemasolu eest, kes teeb koostööd Teie ettevõtte ja tellija/peatöövõtja, ehitusjärelvalve vahelises tööprotsessis, peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja edastab otseselt juhiseid töötajatele, osaleb igakülgselt otsese tööprotsessiga seonduvas, siis see teenus on just Teile. Meie pikaajalise kogemusega spetsialist teeb kogu tööde- ja objektijuhtimisega seoduva Teie eest.

Hoonesiseste tehnosüsteemide ehitus – kütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, jahutustööd – san.tehnilised tööd. See teenus hõlmab kõike, mis seondub nii veevarustuse, kanalisatsiooni, kui ka kütte ja jahutuse ehitusega

Eriehituse keevitustööd – keevitatavate magistraal- ja harutorustike (küte, jahutus),- sõlmede montaažitööd, erinevate ehituslike, tööstuslike detailide keevitustööd

Keskküttekatlamajade, -sõlmede montaaži- ja hooldustööd – uute keskküttekatlamajade, keskküttesõlmede ehitus- ja hooldustööd, olemasolevate katlamajade ja soojussõlmede hooldus- ja renoveerimistööd

Moodulkorstnate paigaldus

PVCplastik) fassaadide paigaldustööd – pakume meie poolt turustatavatele PVC fassaadikatetele (siding, fassaadipaneelid) paigaldust

Meie spetsialistide pikaajaline kogemustepagas, tagab Teile kindlustunde meiega koostööks, koostöö jätkamiseks.